NEN-Inspecties 3140

Startmotoren - Dynamo’s - Elektromotoren - Accu’s - Wikkelen - Accu laders - Handgereedschappen - Hogedrukreinigers - Bekabeling - Stekkers

NEN-Inspecties 3140

Een werkgever is verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving voor zijn personeel. Hieronder valt onder andere het gevaar hetwelk elektrotechnische installaties met zich mee brengen. Om deze reden is het voor werkgevers belangrijk dat ze kunnen aantonen een veilige installatie te hebben. Dit kan aangetoond worden door een NEN-inspectie uit te laten voeren. Ook verzekeringsmaatschappijen eisen steeds vaker een NEN-inspectie om schade veroorzaakt door brand te dekken. Hiermee is soms een forse verlaging van de premie mogelijk. Verder is bedrijfszekerheid een steeds belangrijker aspect. Met de NEN-inspectie wordt de kans op uitval van bedrijfsprocessen verkleind.

De NEN 3140-inspectie bestaat uit o.a. onderstaande werkzaamheden:

>Controleren van de veiligheidsaarding

>Inspectie van verdeelinrichtingen en groepenkasten

>Inspectie van bekabeling en bedrading

>Inspectie van aansluitpunten ten behoeve van verlichting en overige apparatuur

>Uitvoeren van een risicoanalyse met betrekking tot het vaststellen van de inspectiefrequentie

>Opstellen van een rapportage

Aanvullend op de NEN 3140-inspectie kan Prolectro BV een plan van aanpak opstellen om de bestaande installatie weer te laten voldoen aan de normen waaraan een elektrische installatie dient te voldoen.

Contact voor de NEN-Inspecties

Prolectro BV - Tekentafel

Prolectro B.V. , het bedrijf dat altijd een passende oplossing biedt.